Hur du mäter dina väggar

Börja med att mäta väggens hela bredd och höjd. Lägg till 10 cm (3 tum) till bredd- och höjdparametrarna eftersom vi alltid tillverkar tapeter enligt de exakta måtten som du anger när du gör en beställning. För råd om hur man mäter olika typer av väggar kan du titta på exemplen nedan.

Hela väggens bredd och höjd ska mätas. Kontrollera två gånger att du har fått rätt mått. Vi tillverkar alltid dina tapeter i exakt de mått som du anger när du beställer, därför rekommenderar vi att du ökar måtten med 10 cm (3 tum) för både bredd och höjd.

Mät väggen på dess högsta och bredaste punkt utan hänsyn till lutningar. Tapeten kommer att produceras i sin helhet och levereras som en rektangel eller kvadrat, där den lutande delen skärs bort under installationen. Vi rekommenderar att du ökar bredd- och höjdmåtten med 10 cm (3 tum).

Väggens längsta del ska mätas både i bredd och höjd. Den lutande delen av tapeten skärs bort under installationen från den färdiga produkten, som är en hel rektangel eller kvadrat. Vi rekommenderar att du avrundar måtten med 10 cm (3 tum), både i bredd och höjd.

Hela väggens bredd och höjd ska mätas. Alla öppningar kommer att skäras bort under installationen. Vi tillverkar alltid dina tapeter i de exakta mått som du anger vid köpet, därför rekommenderar vi att du lägger till 10 cm på både bredd och höjd.

Innan du beställer ska du mäta bredden på var och en av dina väggar och lägga ihop dessa mått. Som en säkerhetsåtgärd ska du lägga till 10 cm. Därefter mäts höjden. Börja alltid vid den högsta punkten och lägg sedan till 10 cm (3 tum). Tapeten skall beställas som en när väggarna är connectade.

Ange väggens största mått när du fastställer höjden, precis som för andra lutande väggar. Bredden följer samma logik. Under installationen kommer eventuella överblivet att skäras bort. Vi rekommenderar att du ökar bredd- och höjdmåtten med 10 cm (3 tum).