Hållbarhet

 


Ansvar 

Vi på belarteSTUDIO är nya i branschen och vårt mål är att vara kvar länge. Våra designs, som är hjärtat i företaget, är gjorda för att hålla i generationer. Med detta sagt är vi ödmjuka inför det faktum att det alltid finns förbättringar för att minska vår påverkan. Vårt mål är att alltid anstränga oss lite mer, för att vara bättre för människan och planeten.


Planeten

BelarteSTUDIO-produktionen görs på beställning hos oss i Borås, Sverige. Det betyder att vi bara producerar vad vår kund vill ha. Zero-waste är vårt största och viktigaste bidrag till att vara ett hållbart företag med minimal miljöpåverkan.  

Kvalitet är vår kärna, bara det bästa är tillräckligt bra för våra kunder.

Den el som vi använder för kontoret och produktionen kommer från vind och vatten. 100% förnybar energi. 

Vi vet att vi har en inverkan, och vi måste fuska för att säga att vi är "klimatneutrala", och vi kompenserar för våra utsläpp. Vi stödjer projekt som förhoppningsvis kommer att kompensera för utsläppen vi genererar. Det här känns lite som fusk, men det är det bästa alternativ vi har just nu. Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp och vår klimatpåverkan. All klimatkompensering gör vi i certifierade projekt hos Zero Mission.


Produkt

Vårt papper är av hög kvalitet och FSC certifierat. Det innebär att vårt papper är spårbara med en transparent kedja ner till råvarorna. FSC-certifiering innebär också att endast skog från ansvarsfullt odlade skogar används och att nyplantering av träd görs. FSC står för Forest Stewardship Council, som är en världsomspännande organisation som förespråkar och kontrollerar ett hållbart skogsbruk både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du hittar mer information om FSC på deras webbplats www.fsc.org.  

Vi har ett talesätt som säger 100 procent ofarligt för människor och natur. Detta innebär att vi endast använder lösningsfria färgämnen och kemikalier som inte innehåller skadliga ämnen, det betyder minimal inverkan på både människor och natur. Detta gör vår produkt perfekt för exempelvis barnrum. 

Våra produkter är CE märkta enligt den europeiska standarden EN 15102:2007 + A1:2011. Denna certifiering innebär att vår produktion och våra produkter uppfyller EU :s produktkrav för utsläpp och innehåll av farliga ämnen, t.ex. tungmetaller och formaldehyd. 

Våra tapeter är klassade i den europeiska brandklassningen C-S1-d0. (Certification Euroclass EN 13501-1:2007) 

100% av den förpackning som vi använder för transport görs antingen av FSC-certifierat- och / eller återvunnet papper.

Personer

Vårt kontor med produktion följer kollektivavtal och gällande arbetsrätt. Vi är en liten familj som bryr sig om varandra.  


Transparent leverantörskedja

Vi är öppna med allt vi gör. 

Leverantörer:

A-pack

Skandicore

Nilörn

Ahlström-Munksjö Malmedy A. S

Xeikon Manufacturing NVObservera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras