HållbarhetPå belarteSTUDIO integrerar vi hållbarhetstänk i allt vi gör; det är en viktig del av vem vi är som företag. Det finns i vårt DNA och är inpräglat i själva essensen av vårt etos. Varje teammedlem, från designer till produktansvarig, gör sitt absolut yttersta för att dagligen leva upp till denna filosofi, vilket säkerställer att varje steg vi tar, är ett kliv i rätt riktning mot en grönare framtid.

Vår resa mot noll miljöpåverkan är en medveten och kontinuerlig strävan. Vi sätter inte bara långsiktiga mål; vi gör vårt bästa för att göra hållbarhet till en daglig praxis. Det handlar om de val vi gör, de material vi väljer och de processer vi följer. Vårt holistiska synsätt omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter och strävar efter harmoni och välstånd för både nuvarande och kommande generationer.
 Design och produktion, med moder jord i åtanke

På belarteSTUDIO tror vi på att det går att sammanfläta design med etik. På vår resa lär vi oss att blanda det lyxiga vi alla älskar med miljömedvetna metoder och eftertänksam konsumtion. Vi kämpar dagligen med att upprätthålla höga standarder genom rigorösa kvalitetskontroller som säkerställer att våra vackra tapeter både visuellt förhöjer utrymmen, samtidigt som de respekterar moder jord.

Innovativ produktion: Skräddarsydd, inte massproducerad

Vår print-on-demand produktionsmodell är vårt sätt att medvetet ta ett steg bort från massproduktion. Genom att tillverka våra produkter baserat på specifika krav och efterfrågan, eliminerar vi överproduktion och anpassar oss till mer hållbara metoder.Tänk globalt, agera lokalt

I hjärtat av Borås blir våra kreativa drömmar en realitet – i vår alldeles egna produktionsanläggning. Det är här vår investering i teknologi och toppmodern utrustning kommer till liv. Varje steg i produktionen, från konceptstadie till printad tapet, hanteras noggrant internt. Vår anläggning är dock mer än bara ett produktionshus; det är här belartefamiljen möts, förenad av passion, engagemang och en förkärlek till hållbarhet, design & kvalitet. Det är här i vårt mysiga hörn av Sverige som magin verkligen kommer till liv.

En transparent resa

På belarteSTUDIO ser vi transparens som en viktig aspekt av vårt arbete. Det handlar inte bara om att dela en lista över leverantörer; det är en kontinuerlig strävan att omfamna ärlighet, upprätthålla integritet i våra processer och förse dig som kund med tydlig information för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. I vår produktionsanläggning i Borås strävar vi efter att följa dessa principer. Varje steg i att skapa våra tapeter, från initial design till slutprodukt, styrs av vårt engagemang för transparens. Medan vi ständigt strävar efter perfektion, ser vi varje tapet som en möjlighet att lära oss växa och förbättras i vår resa när det kommer till att kombinera konst med förtroende.En hållbar värdekedja: från design till leverans

Vi arbetar ständigt med att integrera hållbara metoder i alla aspekter av vår verksamhet, från den livliga atmosfären i vår designstudio i Borås till våra samarbeten med europeiska leverantörer. Vårt mål är att minimera transportbehov och optimera effektiviteten, vilket bidrar till en mer hållbar industri. I varje fas, från födelsen av en idé till den sista touchen på våra tapeter, strävar vi efter att upprätthålla vårt engagemang för mer hållbarhet. Vi har därför gjort valet att endast samarbeta med noggrant utvalda partners som överensstämmer med våra miljövärden, och strävar efter att göra vår leveranskedja, inte bara effektiv, utan också miljövänlig. Medan vi är på en kontinuerlig resa för att minska vår ekologiska påverkan, är vi fortfarande engagerade i att leverera den kvalitet som våra kunder har kommit att lita på och älska.

 

Även i vårt urval av färger och material strävar vi medvetet efter att överträffa standardöverensstämmelser. I enlighet med EU:s strikta REACH-regler (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) väljer vi noggrant kemikalier och färgämnen som är skonsamma mot naturen. Detta tillvägagångssätt understryker vårt engagemang för att upprätthålla en harmonisk balans mellan konstnärligt uttryck och miljövård. Vi tror att äkta konstnärskap inte bara fängslar, utan också respekterar och harmoniserar med naturen.Vi strävar efter att ge våra överblivna material ett andra liv, och återanvänder det som går på lokala dagis för att väcka kreativitet i unga sinnen. Det som inte kan återanvändas på detta sätt samarbetar vi med Borås Energi för att omvandla till biobränsle. Denna cykel av återanvändning är mer än avfallsminskning; det representerar vårt engagemang för en holistisk cykel av mer hållbarhet, där varje aspekt av vår produktion bidrar till en positiv miljöpåverkan.

På belarteSTUDIO styrs vi av hoppet om en framtid som drivs av grön energi. Även om vi är drömmare, tar vi också pragmatiska steg redan idag. Vi gör vårt bästa för att anstränga oss lite extra och är fokuserade på att minska miljöpåverkan från våra transportbehov. Genom att samarbeta med miljömedvetna initiativ strävar vi efter att kompensera för de utsläpp som genereras från transporter av våra material och färdiga produkter. Detta är vårt sätt att bidra till utvecklingen av mer hållbara transportsätt.

 


Vårt sätt att ge tillbaka


Varje tapet vi producerar har en gång varit en del av naturen. Det är detta faktum som inspirerar oss att ge tillbaka för att upprätthålla en balanserad relation med jordens vackra grönska. I ett samarbete med EcoTrees har vi gett oss ut på en berikande resa som tar oss till den gamla skogen i Nysum, inbäddat mellan Aalborg och Hobro i Danmarks pittoreska Nordjylland. Här bidrar vi till att plantera träd som under de kommande decennierna kommer att växa till en skog med blandade arter, vilket gynnar det lokala ekosystemet. Träden kommer att planteras i ett gammalt grustag med spektakulära sluttningar, vilket ger en idealisk miljö för att odla en fängslande och mångsidig skog med varierande höjdskillnader. Vår plan är att plantera träd som motsvarar minst dubbelt så mycket CO2-utsläpp som vår verksamhet ger upphov till.


Varje träd vi planterar i skogen ser vi som ett bevis på vårt engagemang och bidrag till återplantering av skog och bevarande av den biologiska mångfalden. Trädets rötter går djupt, renar och filtrerar luften, skyddar de intilliggande våtmarkerna och vårdar lokala ekosystem. Dessutom har dom en avgörande roll i vattenrening, hjälper till att fånga upp föroreningar, stärker kollagring samtidigt som de minskar översvämningsriskerna. För oss på belarteSTUDIO är detta initiativ mer än en investering; det är en viktig del av vår resa mot en grönare framtid. Medan vi ivrigt arbetar för att minska vårt fotavtryck, kommer vårt engagemang för återplantering att kvarstå. Vi ser varje träd som ett steg mot en grönare morgondag, ett sätt att ge tillbaka och ett innerligt tack, till planeten som förser oss med konstnärlig inspiration.
Vårt sätt att omfamna precision

För att ytterligare slå ett slag för hållbarhet och effektivitet har vi valt att adoptera en produktionsmodell baserad på efterfrågan, som i sin förlängning leder till noll returer. Detta tillvägagångssätt garanterar precision och möter kundens behov med exakthet från början till slut. Genom att bara producera det som krävs tillgodoser vi inte bara specifika kundönskemål, utan minskar också avsevärt vår miljöpåverkan. Denna metod exemplifierar vårt pågående åtagande att kombinera ansvar med kundnöjdhet, och vår ständiga strävan efter att anpassa vår praxis med både ekologiska och kundcentrerade värderingar. I vår resa med hållbart konstnärskap ser vi inte bara våra skapelser som vackra tapeter, utan som små steg mot en mer medveten framtid. På belarteSTUDIO är vårt engagemang för hållbarhet djupt rotat i vår verksamhet och inpräglat i varje tapet vi väcker till liv. Vi bjuder in dig till att gå med oss i denna strävan, där varje beslut fattas med noggrant övervägande för en mer hållbar framtid. En framtid som är till för alla.