Hållbarhet

 

 

Ansvar 

Vi på Belartestudio är nya i det här spelet och vårt mål är att vara kvar länge. Våra mönster som är hjärtat i företaget görs för att hålla i generationer. Med det sagt är vi ödmjuka av det faktum att det alltid är förbättringar att göra på den inverkan vi gör. Vårt mål är att alltid försöka lite hårdare, att bli bättre för folket och planeten.

 

Planet

Belartestudio-produktion tillverkas på begäran i vår fabrik i Borås, Sverige. Det betyder att vi bara producerar det du som vår älskade kund vill ha. Nollavfall är vårt största och viktigaste bidrag till att vara ett hållbart företag med minimal miljöpåverkan.  

Kvalitet är vår kärna, bara det bästa är tillräckligt bra för våra kunder.

Den el vi använder för kontoret och produktionen är tillverkad av vind och vatten. 100% förnybar energi. 

Vi vet att vi har en inverkan, och vi måste fuska för att säga att vi är "klimatneutrala" vi använder kompensationsmetoder för att kompensera för våra utsläpp. Vi gör detta genom att stödja projekt som förhoppningsvis kommer att undvika och minska utsläppen snabbare än vi gör. Detta känns lite som fusk men eftersom det är det bästa alternativet vi har just nu. Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp och vårt klimatavtryck. Alla klimatkompensationer har gjort tillsammans med nolluppdrag i certifierade projekt.

 

Produkt

Vårt papper på Belartestudio är högkvalitativ FSC -certifierad. Att vara FSC -certifierad innebär att vårt papper är spårbart med en transparent leveranskedja ner till råvarorna. FSC-certifiering innebär också att endast skogar från ansvariga odlade skogar används och att omplantning av träd görs. FSC står för Forest Stewardship Council, som är en global organisation som förespråkar och kontrollerar hållbart skogsbruk både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan hitta/lära dig mer information på FSC på deras webbplats www.fsc.org.  

Vi har ett ordstäv 100% ofarligt för människor och natur. Vilket innebär att vi bara använder lösningsmedelsfria färgämnen och kemikalier som inte har några skadliga ämnen, vilket innebär ingen skadlig inverkan på varken människor eller naturen. Detta gör vår produkt perfekt för barns utrymmen. 

Våra produkter är CE markerade enligt European Standard EN 15102: 2007 +A1: 2011. Denna certifiering innebär att vår produktion och våra produkter uppfyller EU: s produktkrav för utsläpp och innehåll i farliga ämnen som tungmetaller och formaldehyd. 

Vår tapet är rankad i den europeiska brandklassen C-S1-D0. För oss är det viktigt med hög kvalitet utan att äventyra miljö- eller mänskliga aspekter. (Certifiering EuroClass EN 13501-1: 2007) 

100% av förpackningen vi använder för transport görs antingen av FSC -certifierat papper och/eller är återvinningsbart.

 

människor

Produktionsanläggningen i Borås, Sverige omfattas av världens strängaste förordningar inom arbetsrätten. Vi är en liten familj som tar hand om varandra.  

 

Transparent leveranskedja

Vi är transparenta med allt vi gör. 

Leverantörer:

Ett paket

Skandicore

Nilörn

Ahlström-Munksjö Malmedy A.S

Xeikon tillverkning nv